De Hit staat voor kwaliteit

De Heus Individuele Trajectbegeleiding onderschrijft de kwaliteitsnormen van NOBCO/EMCC, tevens is een aanvraag gedaan voor de Europese Individuele Accreditatie (EIA).

Klachtenreglement

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) heeft een onafhankelijke klachtenprocedure vastgesteld die in dit reglement wordt beschreven. Alle bij NOBCO aangesloten coaches hebben in hun ‘overeenkomst tot aansluiting’ verklaard dat zij zich onderwerpen aan deze NOBCO klachtenregeling zoals deze geldt of in de toekomst zal gaan gelden.

De klachtenprocedure is in het leven geroepen om een onafhankelijk oordeel te krijgen over de vraag of een bij NOBCO aangesloten coach heeft gehandeld conform hetgeen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht. Doel van de klachtenprocedure is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de bij NOBCO aangesloten coaches.

Klik hier voor het complete Klachtenreglement