Pyramide van Austerlitz

In Nederland staat slechts één piramide en die is vernoemd naar het dorpje Austerlitz waar de Heus Individuele Trajectbegeleiding (deHIT) gevestigd is. Het logo van deHit lijkt een beetje op die piramide. De piramide van deHit bestaat uit drie kernbegrippen, namelijk Team, Actie en Focus. Waarom dat zo is zal ik uitleggen in deze blog.

Team

Dat is gek… DeHit staat voor Individuele Trajectbegeleiding en het eerste kernbegrip is team? Voor mij is dit echt de basis van begeleiding, de cliënt en ik willen als team samen optrekken. Hiervoor is een stevige basis van vertrouwen nodig, want pas dan durf je alles tegen elkaar te zeggen. Vervolgens kunnen we samen dat team uitbreiden als daar noodzaak voor is. Hierbij kun je denken aan het werken aan een sociaal netwerk, waarin werk en opleiding centraal kan staan, of sport, of lotgenotencontact… Voor iedere cliënt is dat anders, altijd maatwerk.

Actie

Als tussen de cliënt en coach voldoende vertrouwen is, en we als team aan de slag willen, dan maken we helder wat de hulpvraag precies is. Welke doelen horen hierbij? We gaan actief aan de slag met deze doelen. Dit kan thuis bij de cliënt, op kantoor in Austerlitz of op de werkplek. Ik ga ook graag naar buiten. Wandelen in de bossen rond Austerlitz, waar we vanuit deze actieve houding aan de doelen kunnen werken. We komen we samen wel uit!

Focus

Als de doelen helder zijn bepalen we wat prioriteit heeft. Zo ontstaat er focus en structuur. Nu kunnen we een trajectplan opstellen. Dit plan van aanpak vraagt om duidelijke focus en dat is kernbegrip drie van deHit.

DeHit formule =
Team + Actie + Focus

Comments are closed